Tin cậy

Komando.com App

classytalk
18.43MB
Tải về
Tải về 25 - 50
Phiên bản v4.33.2.3 1 tháng trước

Mô tả của Komando.com App

Stay up-to-date on the latest tech, news and digital lifestyle hacks, all from your phone or tablet. Join the 80,000 users who have downloaded the Komando.com app and get Kim’s best info at your fingertips.

Kim Komando, "America's Digital Goddess," is one of the country’s most successful radio hosts and web entrepreneurs — and a trusted guide to millions navigating today's digital lifestyle.

• Get up-to-the-minute security and data breach alerts before anyone else
• Read the latest in tech and digital news as it's happening
• Learn how to use the newest technology to make your life better ⁠— and what to avoid
• Watch or listen to Kim's weekly radio show and podcasts on your time
• Connect with Kim on social media

"The Kim Komando Show" is carried on more than 400 radio stations across the country each week, with an estimated reach of 6.5 million listeners. Kim's website, daily newsletters, books and weekly USA Today column reach millions of others. “The Kim Komando Television Show” also airs internationally on Saturdays, on cable and satellite TV on the renowned Bloomberg Television Network.

“It’s not about techies and computer-troubleshooting anymore,” the Digital Diva says. “It’s now about a lifestyle – the lifestyle of a digital age.”
Luôn cập nhật về các bản hack công nghệ, tin tức và kỹ thuật số mới nhất, tất cả từ điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn. Tham gia với 80.000 người dùng đã tải xuống ứng dụng Komando.com và nhận thông tin tốt nhất về Kim Kim trong tầm tay bạn.

Kim Komando, "Nữ thần kỹ thuật số của nước Mỹ", là một trong những người dẫn chương trình radio và doanh nhân thành công nhất trên đất nước - và là một hướng dẫn đáng tin cậy để điều hướng hàng triệu lối sống kỹ thuật số ngày nay.

• Nhận thông báo vi phạm dữ liệu và bảo mật tối đa trước bất kỳ ai khác
• Đọc tin tức mới nhất về công nghệ và kỹ thuật số khi nó đang diễn ra
• Tìm hiểu cách sử dụng công nghệ mới nhất để giúp cuộc sống của bạn tốt hơn ⁠ và những điều cần tránh
• Xem hoặc nghe chương trình radio hàng tuần của Kim và podcast vào thời gian của bạn
• Kết nối với Kim trên phương tiện truyền thông xã hội

"The Kim Komando Show" được thực hiện trên hơn 400 đài phát thanh trên cả nước mỗi tuần, với số lượng người nghe ước tính lên tới 6,5 triệu người. Trang web của Kim, bản tin hàng ngày, sách và cột USA Today hàng tuần tiếp cận hàng triệu người khác. Chương trình truyền hình Kim Komando Đài truyền hình trực tuyến cũng phát sóng quốc tế vào thứ bảy, trên truyền hình cáp và vệ tinh trên Mạng truyền hình Bloomberg nổi tiếng.

Nói chung, không có vấn đề gì về kỹ thuật và xử lý sự cố máy tính nữa. Bây giờ, tôi đã nói về một lối sống - lối sống của thời đại kỹ thuật số.

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Komando.com App

0
0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Cờ Komando.com App

Cờ trusted
Hoạt động tốt 0
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng classytalk
Cửa hàng classytalk 1.08k 345.08k

Thông tin APK về Komando.com App

Phiên bản APK v4.33.2.3
Khả năng tương thích Android 5.0+ (Lollipop)
Lập trình viên Kim Komando


Tải về Komando.com App APK
Tải về